Jan Sotak

Department of geography and landscape ecology, Matej Bel University, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica, Slovak Republic
|
Geological institute, Slovak Academy of Sciences, Ďumbierska 1, 974 01 Bansk8 Bystrica, Slovak Republic

Volume 39 1-2 September 2010